Do petka: Konkurs za dodjelu stipendija Hidroelektrana na Trebišnjici a.d. Trebinje

Javno preduzeće “Hidroelektrane na Trebišnjici” je raspisalo Konkurs za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2017/2018. godini u iznosu od 150 do 300KM. Konkurs je otvoren za studente druge, treće i četvrte godine javnih visokoškolskih ustanova sa prebivalištem u Republici Srpskoj. Konkurs je za studente Elektrotehničkog, Mašinskog, Građevinskog, Geološkog, Arhitektonskog, Pravnog, Ekonomskog i Fakulteta za proizvodnju i menadžment.

Jedan od uslova konkursa je da student nije korisnik stipendija ili drugog vida materijalne pomoći, kao i da je godinu upisao prvi put.

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovdje.