Besplatni kursevi stranih jezika

Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, organizuje besplatne kurseve stranih jezika – engleskog, njemačkog, italijanskog, francuskog i ruskog jezika, za nastavnike, saradnike, administrativne radnike i studente Univerziteta u Banjoj Luci.

Na kurseve se mogu prijaviti i prijatelji Univerziteta u Banjoj Luci.

Rok za prijavu je 31. januar 2018. godine, a kursevi će trajati od 27. februara do 2. juna 2018. godine.

Pored navedenih kurseva, biće organizovan i kurs srpskog jezika za strance (kontakt osoba za kurs srpskog jezika za strance je mr Nina Govedar (nina.govedar@flf.unibl.org)

Više informacija o kursevima nalazi se u prilogu.

Izvor