ConnectED kampanja studenata Ekonomskog fakulteta

Kampanja pod nazivom „ConnectED-Challenge your knowledge“ koja se realizuje u okviru projekta E4U koju organizuje EUSR biće usmjerena na povezivanje poslodavaca sa studentima, smanjivanja jaza između tržišta rada i obrazovanja. Kao takva, omogućava poslodavcu da studenta (potencijalnog radnika) oblikuje po svojim potrebama i da kroz njihov rad i razmišljanje odabere profil studenta koji mu je potreban.

Studenti Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli čine Rozi tim koji realizuje ovu kampanju. U projektu simboličnog naziva „E4U“ učestvuje 14 fakulteta sa javnih Univerziteta širom BiH.

Tri povezana dijela čine kampanju:

  1. ConnectED skills
  2. ConnectED challenge
  3. ConnectED club

Prvi dio (ConnectED skills koji je održan 19.05. na EFUNIBL) jeste u suštini cjelodnevni događaj na kojem su se predavači-poslodavci predstavili studentima i predstavili preduzeće iz kojeg dolaze. Studenti su imali priliku da čuju izvanredne predavače iz različitih oblasti realnog sektora, kao i da se upoznaju sa metodologijom izrade studije slučaja, kao jednom od savremenih metoda za rješavanje problema iz realnog sektora.

Pored formalnijeg dijela, učesnici su imali prilku da čuju iskustva, sada već uspješnih ljudi, o značaju učestvovanja u ovakvim projektima, kao i o tome koliko su im isti pomogli na njihovom putu do uspjeha.

Kompanije Komercijalna banka i Lanaco predstavili su studentima izazove sa kojima se susreću u svom poslovanju, a za koje su studenti imati priliku da ponude kreativna rješenja. Na ovaj način željelo se omogućiti studentima da svoje teroijsko znanje primjene u praksi i na taj način dođu u vezu sa poslodavcima, što je i krajnji cilj ConnectED kampanje.

Nakon prvog dijela, studenti su imali 7 dana da izrade studiju slučaja. Nakon poslatih radova, po 3 najbolja za oba sektora bila su  izabrana za finale. Ti timovi  u finalu (ConnectED challenge)  u istom danu  su prezentacijama predstavili na čemu su radili, a žiri je proglasio prvo, drugo i treće mjesto za  oba sektora. Događaj je održan 28.05. u Tehnološkom centru kompanije LANACO.

Posljednji dio jeste osnivanje ConnectED club-ova, prvenstveno na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci i Pravnom fakultetu u Tuzli, kao matičnim, gdje bi se poslodavci umrežavali sa studentima i radili zajedno na poboljšanju obostranog položaja. Prvi zadatak klubova jeste posjeta preduzeću sa studentima. Cilj klubova je dugoročno održiv.

Ovim putem pozivamo sve studente da podrže kolege i  više informacija potraže na: https://www.facebook.com/connectedkampanja/ i putem e-mail: skills.connected@gmail.com.