CERK na drugom Sajmu obrazovanja i zapošljavanja

Centar za razvoj karijere (CERK) je učesnik a i partner 2.Sajma obrazovanja i zapošljavanja kojeg organizuje agencija Boram pod pokroviteljstvom Kancelarije Specijalnog prdstavnika EU i Norveške ambasade u BiH.
Događaj istog formata je organizovan prošle godine prvi put i to u Zenici. Po izjavana organizatora Sajam u Zenici je okupio predstavnike poslodavaca, posrednika u zapošljavanju, međunarodne projekte, formalne i neformalne institute obrazovanja. Postignuti su izvanredni rezultati – 863 osobe su zaposlene putem aktivnosti koje su upriličene tokom i nakon Sajma, prikupljeno je 5996 CV-jeva, organizovane obuke i radionice koje je pohađalo preko 800 ljudi.

Sajam obrazovanja i zapošljavanja u Banjoj Luci se održava u dvorani Borik. Više od 100 izlagača – preduzeća, institucija, međunarodnih projekata i posrednika u zapošljavanju, imaće priliku da se predstave sa konkretnim programima i pozicijama koje su otvorene.

Štandovi će biti organizovani u kategorijama:

– BUSINESS – proizvodnja, izrada, usluge, IT, zapošljavanje marginalizovanih grupa
– POSREDNICI U ZAPOŠLJAVANJU, poslovni inkubatori, centri za razvoj karijere
– OBRAZOVANJE – domaći i međunarodni programi obrazovanja, formalno i neformalno obrazovanje

Predavanja će biti organizovana po temama: poslodavci, tražioci posla i studenti.

Sajam u Banjoj Luci uvodi i neke novine u odnosu na Sajam u Zenici a značajan dio tih novina je doprinos CERK-a na osnovu iskustva u organizaciji našeg tradicionalnog Sajma praksi i stipendija:

– organizovaće se radionice CV klinika i Vruća stolica – specijalizovane radinice za pripremu CV i intervjua koje realizujemo sa kolegama iz Zavoda za zapošljavanje,
–  radionica „Brendiraj sebe“ – radionica za studente sa korisnim savjetima za lični razvoj i povećanje vlastite zapošljivosti,
– servis „CV Photo Corner
– profesionalna fotografija za profesionalni CV,
– servis Pronađi sebe, servis profesionalna orjentacije kojeg realizujemo u partnerstvu sa timom diplomiranih psihologa.

Takođe, na našem štandu ćete imati priliku dobiti i neke korisne savjete psihologa za lični razvoj i odabir karijere, trenutno aktuelne pozive za prakse, stipendije i seminare kao i opšte savjete za razvoj sopstvene karijere.

Nakon Sajma razviće se online aplikacija koja će mapirati potrebe i prilike obrazovanja i zapošljavanja, provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja, profesionalne orjentacije, obuke i prekvalifikacije, te praćenje i ažuriranje podataka o nezaposlenim i onima koje smo zaposlili.

Napominjemo da je ulaz za sve posjetioce je besplatan i da nisu potrebne unaprijed najave za bilo koju od aktivnosti.