BESPOVRATNA SREDSTVA ZA ISTRAŽIVAČE KOJI SE BAVE TEMOM COVID19

Otvoren je poziv ICGEB-a za dodjelu grantova istraživačima koji se bave temom COVID19. Poziv je namijenjen osoblju sa akademskih naučno-istraživačkih institucija.

Mogućnosti finansiranja daju se kroz Collaborative Research Program (CRP) – ICGEB Research Grants, koji je namjenski izvor finansiranja projekata koji se bave originalnim naučnim problemima od posebnog značaja za zemlju domaćina i od regionalnog značaja. Program osnovan 1988. godine ima za cilj da podstakne kolaborativna istraživanja u državama članicama i sa laboratorijama ICGEB komponenata, da promoviše obuku mladih naučnika i da olakša stvaranje odgovarajućih istraživačkih kapaciteta. Program pruža podršku istraživačkim projektima iz osnovne nauke, zdravstvene zaštite ljudi, industrijske i poljoprivredne biotehnologije i bioenergije. Poziv za prijavu raspisuje se svake godine.

Podnosioci prijava za predloge grantova za istraživanja (identifikovani kao „CRP“) trebalo bi da imaju pozicije na univerzitetima ili istraživačkim institutima u bilo kojoj od država članica ICGEB-a. Aktivna saradnja sa ICGEB istraživačkim grupama je dobrodošla, ali nije obavezna. Posebna pažnja biće posvećena projektima koji se bave pitanjima od interesa za određene geografske regione i predstaviće ih grupe koje sarađuju u više od jedne zemlje.

Istražne grupe ne ispunjavaju uslove za podnošenje prijava: ako prethodno nagrađeni projekti nisu ocijenjeni i na zadovoljavajući način zaključeni; ako je univerzitet ili istraživački institut glavnog istražitelja sa sjedištem u Italiji.

Posebna kategorija grantova za rani povrat karijere CRP-ICGEB namijenjena je finansiranju mladih istraživača sa izvanrednim iskustvom, koji su proveli najmanje dvije godine u inostranstvu i nedavno su se vratili u državu članicu ICGEB-a da osnuju sopstvene nezavisne laboratorije. Podnosioci zahtjeva za rani povrat u karijeri u vrijeme prijave ne moraju biti stariji od 40 godina. Kandidati su se trebali vratiti u državu članicu ICGEB-a (osim Italije) najkasnije 2 godine prije podnošenja prijave.

Glavni istražitelji treba da podnesu svoje kompletne prijave u elektronskom obliku (pdf) svom / njenom predstavniku zemlje (službenik za vezu), koji je zadužen za potvrđivanje prijave na nacionalnom nivou. Kopija prijave takođe treba da se pošalje direktno na ICGEB (crp@icgeb.org).

Rok za prijavu je 30. april 2020. godine.

Detaljnije: https://www.icgeb.org/activities/grants/