9. naučno-stručna konferencija „Studenti u susret nauci“

9. naučno-stručnu konferenciju „Studenti u susret nauci“ sa međunarodnim učešćem, će se održati na Univerzitetu u Banjoj Luci od 23. do 25. novembra 2016. godine, u organizaciji Studentskog parlamenta Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta u Banjoj Luci, a pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske i Ministarstva nauke i tehnologije Republike Sprske.

Naučno-stručna konferencija je interdisciplinarnog karaktera. Interdisciplinaran karakter konferencije omogućuje studentima različitih afiniteta da se istaknu i promovišu, te prezentuju svoja naučno – stručna dostignuća, ali i dobiju uvid u naučna dostignuća studenta drugih univerziteta.

Pravo učešća imaju studenti I, II i III ciklusa studija. U prethodnih osam godina StES je okupio studente iz svih dijelova svijeta, poput studenata iz SAD-a, Rusije, Velike Britanije, NJemačke, Kine, Turske, Indije, Španije, Slovenije, Francuske, Hrvatske, Srbije i dr.

Kroz konferenciju podsticali smo mlade ljude na naučno – istrživački rad, promovisali zdrav akademski duh i kvalitetno provodili vrijeme na Univerzitetu u Banjoj Luci i gradu na Vrbasu. Visokokvalitetan naučni i programski odbor ovogodišnje konferencije, sa eminentnim naučnim radnicima i nastavnicima Univerziteta u Banjoj Luci garancija su kvaliteta StES-a 2016.

Razmislite o radu koji biste prezentovali i upustite se u svijet nauke i istraživanja. Cilj nam je unaprijediti naučno-istraživački rad studenata, promovisati naučni duh akademske zajednice, razmijeniti mišljenja i ideje i stvoriti nova prijateljstva.

Rok za dostavu sažetaka je 15. septembar 2016. Vaše učešće potrebno je potvrditi do 20. oktobra.

Za detaljne informacije posjetite: www.stes.rs.ba