ERASMUS+ stipendije- Univerzitet u Granadi

U okviru ERAZMUS+ programa – kreditna razmjena – raspisan je konkurs za studente sva tri ciklusa studija za odlazak na razmjenu na Univerzitet u Granadi, Španija.

Dostupne su dvije (2) stipendije za studente prvog i drugog ciklusa u trajanju od pet (5) mjeseci i jedna (1) stipendija za studente trećeg ciklusa u trajanju od tri (3) mjeseca. 

Razmjena se mora realizovati u zimskom semestru 2019/20. akademske godine.

Iznos stipendije:

Mjesečna stipendija u iznosu od 850,00 evra (za troškove života),
Putni troškovi do iznosa od 275,00 evra,
Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

Aplikanati:

Na konkurs se mogu prijaviti studenti sva tri ciklusa studija Univerziteta u Banjoj Luci.

Potrebna dokumentacija za studente I ciklusa:

1. Kopija pasoša
2. CV u Europass formatu
3. Prijedlog Ugovora o učenju (Prilog 1)
4. Prepis ocjena na engleskom jeziku
5. Dokaz o poznavanju španskog ili engleskog jezika (CEFR B1 nivo). Više podataka o priznatim certifikatima možete naći na http://internacional.ugr.es/pages/perfiles/estudiantes/ka107_2017_attachment_1_language_requirements_ugr

Potrebna dokumentacija za studente II ciklusa:

1. Kopija pasoša
2. CV u Europass formatu
3. Prijedlog Ugovora o učenju (Prilog 1)
4. Potvrda da je student upisan na master studije na Univerzitetu u Banjoj Luci
5. Prepis ocjena na engleskom jeziku
6. Pozivno pismo potpisano od strane tutora na Univerzitetu u Granadi
7. Dokaz o poznavanju španskog ili engleskog jezika (CEFR B1 nivo). Više podataka o priznatim certifikatima možete naći na http://internacional.ugr.es/pages/perfiles/estudiantes/ka107_2017_attachment_1_language_requirements_ugr

Potrebna dokumentacija za studente III ciklusa:

1. Kopija pasoša
2. CV u Europass formatu
3. Prijedlog Ugovora o učenju (Prilog 1)
4. Potvrda da je student upisan na doktorske studije na Univerzitetu u Banjoj Luci
5. Prepis ocjena na engleskom jeziku
6. Pozivno pismo potpisano od strane tutora na Univerzitetu u Granadi
7. Dokaz o poznavanju španskog ili engleskog jezika (CEFR B1 nivo). Više podataka o priznatim certifikatima možete naći na http://internacional.ugr.es/pages/perfiles/estudiantes/ka107_2017_attachment_1_language_requirements_ugr

PRIJAVA:
Svu traženu dokumentaciju potrebno je dostaviti Kancelariji za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju, elektronskom ili običnom poštom, na e-adresu: djordje.kenjalo@unibl.org ili na adresu: Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A (sa napomenom: za Erazmus+, kreditna razmjena).

Rok za dostavljanje dokumentacije je 20.04.2019. godine do 12:00 sati.

LINKOVI:
•    o Univerzitetu:
www.ugr.es  
http://internacional.ugr.es/
http://www.ugr.university/ 
•    Kontakt podaci fakulteta Univerziteta u Granadi:
http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/contactoscentros?lang=en
•    informacije o vizi:
http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/entrantes/residenciainspain
•    informacije o osiguranju: 
http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/salientes/seguros/seguros
•    informacije o smještaju:
International Welcome Centre-IWC: welcome@ugr.es
http://internacional.ugr.es/iwelcomecentre?lang=en

POSTUPAK ODABIRA:
1.    Po završetku konkursa, komisija za odabir kandidata sa Univerziteta u Banjoj Luci će izvršiti provjeru podobnosti pristiglih prijava. 
2.    Odobrene prijave će biti poslane partnerskom EU univerzitetu kao nominacije.
3.    Prednost će se dati kandidatima koji nisu učestvovali u razmjeni.
4.    EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata.

Preuzeto sa www.unibl.org