Vruća stolica

  • Vruća stolica

    Vruća stolica

    Radionica-proces simulacije intervjuisanja kandidata od strane potencijalnog poslodavca/davaoca stipendije/prakse i sl. polaznici imaju priliku čuti neka od najčešće postavljanih pitanja i savjete kako odgovoriti na njih kako bi ostavili što bolji utisak. Takođe upoznajući ih sa metodom bihevioralnog intervjuisanja kao najčešće korištene metode savjetujemo ih kako pripremti nastup pred sam intervju od načina odgovora na…