Vruća stolica

Radionica-proces simulacije intervjuisanja kandidata od strane potencijalnog poslodavca/davaoca stipendije/prakse i sl. polaznici imaju priliku čuti neka od najčešće postavljanih pitanja i savjete kako odgovoriti na njih kako bi ostavili što bolji utisak.

Takođe upoznajući ih sa metodom bihevioralnog intervjuisanja kao najčešće korištene metode savjetujemo ih kako pripremti nastup pred sam intervju od načina odgovora na pitanje, i postavljanja istih, predstavljanja navedenih stavki CV-a, kako se nositi sa tremom i sl.

Svoje mjesto na „Vrućoj stolici“ do sada je zauzeo preko 500 polaznika naših edukacija.