Otvoren je poziv „Coimbra Group Universities“ za prijavu na stipendijski program za mlade istraživače. Prijava je moguća bez obzira na studijsku oblast pojedinačnog kandidata.

Ovaj program je namijenjen svim mladim ljudima koji žele da provedu jedan dio svog studiranja na Coimbra univerzitetu i da odrade dio svog israživanja.

Program je namijenjen kandidatima koji dolaze iz sljedećih zemalja imaju pravo prijave: Albanija, Alžir, Jermenija, Azerbejdžan, Bjelorusija, BiH, Egipat, Makedonija, Gruzija, Izrael, Jordan, Kazkhstan, Kosovo, Kirgistan, Liban, Libija, Moldavija, Crna Gora, Maroko, Srija, Sirija, Tadžikistan, Tunis, Turkmenistan, Ukrajna i Uzbekistan.

Da biste se prijavili, potrebno je da:

  • dostavite u pisanoj formi CV sa imenom prezimenom i svim najbitnijim informacijama;
  • dostavite pismo pristanka univerziteta ili škole na kojoj bi ste željeli da sprovodite istraživanja;
  • izaberete samo jednu instituciju;
  • popunite kako treba prijavni formular;
  • datume o vašem boravku ugovorite unaprije sa službom.


NAČIN PRIJAVE

Da biste se prijavili, potrebno je da popunite formular za prijavu, klikom na LINK.

Rok za prijavu je 31. mart 2019. godine

Detaljnije: https://www.coimbra-group.eu