Stipendije za ljetnu školu jezika u Njemačkoj

Bavarski akademski centar za Centralnu, Istočnu i Jugoistočnu Europu (BAYHOST) nudi stipendije koje pokrivaju troškove učenja njemačkog jezika u ljetnim školama u Njemačkoj. Stipendije su dostupne svim studentima javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini.

Bavarski akademski centar (BAYHOST) za Centralnu, Istočnu i Jugoistočnu Europu promoviše akademsku razmjenu između Bavarske i zemalja Centralne, Istočne i Jugoistočne Evrope, uključujući i Rusiju. BAYHOST podržava Bavarske univerzitete i univerzitete primijenjene nauke kroz svoje specifične kompetencije podržavajući njihovu saradnju sa akademskim organizacijama u partnerskim zemljama i uspostavljanjem novih partnerstava.

Stipendija pokriva troškove kursa, smještaj i dodatak za hranu, a ne pokriva putne troškove, osiguranje i troškovi vize. Dodatak za hranu u 2019. godini biti će 16 eura dnevno za sve ljetne kurseve.

Uslovi za dobijanje stipendije su i poznavanje njemačkog jezika (minimum nivo B1).

Potrebnu dokumentaciju slati isključivo poštom na adresu:
BAYHOST / Stichwort: „Sommersprachkursbewerbung“
UNIVERSITÄTSSTR. 31
93053 REGENSBURG
DEUTSCHLAND

Konkurs ostaje otvoren do 25. marta, a za više informacija možete pogledati ovaj dokument ili na oficijelnoj web stranici Bavarskog akademskog centra (BAYHOST).