Univerzitet u Ženevi: Excellence Masters Fellowships

Fakultet nauka Univerziteta u Ženevi (CH) u saradnji sa više partnera i sponzora započep je Excellence Masters Fellowships program kako bi podržao izvanredne i visoko motivisane studente. Program je otvoren za sve oblasti studija koje pokriva Fakultet nauka.

Program je otvoren za domaće i internacionalne studente. Iznos pomoći koja se dobija kroz program je od 10,000 do 15,000 CHF godišnje. Dodjeljuje se za prvu godinu master studija, a zatim produžava (trajanje master programa na ovom univerzitetu je 3 ili 4 semestra).

Ukoliko ste završili ili trenutno završavate osnovne studije i spadate u red najboljih studenata u generaciji, onda je ovo prava prilika za vas.

Prijava se vrši online, a rok za prijavu je 15. mart 2019.

Više informacija o uslovima, programima i prijavi možete dobiti ovdje.