Unaprijedi svoj njemački na najbolji način!

Centar za razvoj karijere planira u narednom periodu da organizuje

KONVERZACIONI KURS NJEMAČKOGA JEZIKA!

Prvi u nizu takvih sličnih kurseva kao dio kampanje: “Podignimo zapošljivost mladih!
Cilj: unaprijediti zapošljivost mladih kroz poboljšanje znanja stranih jezika koji su traženi na tržištu rada i/ili koji mogu koristiti studentima/srednjoškolcima i skorijim diplomcima u nastavku obrazovanja!

Koncept: sa osobom, volonterkom, kojoj je taj jezik maternji vježbate razgovor i snalaženje u životnim situacijama na tom jeziku!

Da, naglasak bi bio na KONVERZACIONOM DIJELU a kurs bi vodila volonterka, njemica (naravno, njemački joj je maternji) u dva termina sedmično!

U ponudi bi bila dva nivoa sa po dvije varijante!

Nivoi znanja jezika:

  1. početni (bez ili minimalno znanje njemačkoga jezika)
  2. srednji/napredni

Varijanta:a) manja grupa (do 8 učesnika, participacija bi bila veća) i b) veća grupa (participacija u troškovima ali i kvalitet bi bio manji).

Program bi se realizovao uz donacije i sufinansiranje naših partnera a volonterski bismo morali snositi troškove! Uz to sve navedeno, riječ bi bilo o nekomercijalniim kursevima koji prilagođeni finansijskom stranju studenata/srednjoškolaca uz poštovanje određenih pravila ponašanja: povoljnije (društveno odgovorno) ne znači bez obaveze 🙂

Broj mjesta je ograničen a za sada nam možete slati “Prijavu zainteresovanosti” na cerk.kursevi@cerk.info! Cilja nam je identifikovati 2 od 4 moguća rješenja za grupe :). Prijave zainteresovanosti šaljite do 15.1.2017. – studente/srednjoškolce koji do tada pošalju možemo uvrstiti u naš program i obezbjediti podršku!

Prijava treba da sadrži sljedeće podatke:

  • ime i prezime,
  • status studenta/sredoškolca i naziv institucije
  • kontakt email/telefon (telefon nije obavezan)
  • nivo koji biste slušali
  • varijanta (veličina grupe i shodno tome veličina participacije)
  • subjektivna ocjena poznavanja jezika (eventualni sertifikati koje posjedujete)
  • namjena: 1) za posao, 2) za studij, 3) za lično usavršavanje ili 4)

Bis bald!
Tschüs