STIPENDIJE ZA STUDIJE PRAVA NA UNIVERZITETU U BRISTOLU

Univerzitet u Bristolu raspisao je konkurs za dodjelu stipendija studentima prava koja će pokrivati sve troškove studiranja. Stipendije su namijenjene za osnovne studije.

Univerzitet u Bristolu, renomirana obrazovna institucija sa dugogodišnjim iskustvom saradnje i obrazovanja stranih studenata dodjeljuje dvije stipendije perspektivnim studentima koji imaju nameru da svoje studije uspješno povežu sa bogatom akademskom tradicijom ove ustanove. Univerzitet je poznat po dobroj saradnji sa privrednim i državnim organizacijama, što pruža dobar okvir za usavršavanje budućih pravnika-

USLOVI

Kandidati moraju biti budući studenti Univerziteta u Bristolu, dobro vladati engleskim jezikom i demonstrirati odličan akademski uspjeh.

NAČIN PRIJAVE

Za prijavu za stipendiju posjetite zvaničnu stranicu programa

ROK ZA PRIJAVU:

  1. jun 2019

Više detalja: za više detalja posjetite zvaničnu stranicu Univerziteta