STIPENDIJE ZA POSTDIPLOMSKE STUDIJE U LONDONU

Otvoren je poziv University of the Arts London za prijavu kandidata na njihov stipendijski konkurs. Stipendija u iznosu od 30 000 funti je namijenjena studentima iz zemalja u razvoju.

Stipendija pruža naknadu u vrijednosti od 30 000 funti za pokrivanje troškova školarine i doprinos troškovima života. Primaocima stipendija biće takođe ponuđen smeštaj International Student House (ISH) tokom trajanja studija.

Da biste konkurisali za stipendiju trenutno morate imati ponudu za pohađanje master kursa redovnog predavanja na jednom od šest UAL-a, počevši od akademske godine 2020/21. Kurs mora da nudi ili kvalifikacije M ARCH, MA, MVP, MRes ili MSc. Takođe, potrebno je da redovno prebivate u nekoj od zemalja sa privredom sa niskim prihodima.U vašoj prijavi od vas će se tražiti da dokažete sa dokumentacijom da uobičajeno prebivate u zemlji koja ispunjava uslove. Vaš godišnji prihod domaćinstva mora biti na nivou prijave za stipendiju 50,000 funti ili manji (ili ekvivalentna devizna vrednost u valuti zemalja koje ispunjavaju uslove).

Možete pročitati na linku: https://www.arts.ac.uk/…/ual-international-postgraduate…

Rok za prijavu je 19. jun 2020. godine.

VIŠE INFORMACIJA: https://www.arts.ac.uk/…/ual-international-postgraduate…


Comments

One response to “STIPENDIJE ZA POSTDIPLOMSKE STUDIJE U LONDONU”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.