STIPENDIJE ZA OSNOVNE STUDIJE NA WASHINGTON STATE UNIVERSITY

Washington State University otvorio je konkurs za stipendiranje stranih studenata. Stipendije su dostupne za osnovne studije, i to za sve oblasti, a namijenjene su pojedincima koji su pokazali izvanredan uspjeh u dosadašnjem školovanju.

Ova prestižna akademska institucija je posvjećena akademskom i poslovnom napredovanju svih studenata nudeće im brojne mogućnosti razvoja koji je usklađen sa savremenim normama karijernog napredovanja. Studiranje u kampusu ovakvog univerziteta vodi ka uspjehu koji mlade profesionalca čini savremenim donosiocima odluka.

Kandidati moraju biti budući studenti Državnog univerziteta , dobro vladati engleskim jezikom i demonstrirati odličan akademski uspjeh.N

Kandidati za ovu stipendiju prijavljuju se preko prijavne stranice Univerziteta. Pored potvrde o prijemu na studije, potrebno je dostaviti i esej koji se sastoji od hiljadu i po reči koja će pokazati da je student  pravi kandidat za stipendiju.

Rok za prijavu je 1. oktobar 2019.

Više detalja:  više informacija o programu možete naći na zvaničnoj stranici Univerziteta.