Stipendije Vlade Slovačke Republike

Vlada Slovačke Republike u okviru Nacionalnog programa stipendija Slovačke Republike za podršku mobilnosti studenata, doktoranada, univerzitetskih profesora, istraživača i umjetnika otvorila je konkurs za stipendije za zimski semestar akademske 2021/2022 godine.

Programom rukovodi Slovačka akademska informaciona agencija, a finansiran je od strane Ministarstva prosvjete, nauke, istraživanja i sporta Slovačke Republike.

Detaljnije informacije o programu možete naći u prilogu, kao i na adresama www.scholarships.sk odnosno www.stipendia.sk

Rok za podnošenje prijava je 30. april 2021. godine do 16 časova.