STIPENDIJE VLADE JAPANA

Vlada Japana dodjeljuje MEXT studentske stipendije. 27. maja 2019. godine u 18.00 časova u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske održava se prezentacija ovih stipendija, gdje ćete imati priliku da čujete više o istim.

Na prezentaciji će biti pojašnjeni uslovi stipendije, način pripreme dokumenata i načini kontaktiranja potencijalnih mentora u Japanu. Biće održana sesija sa pitanjima prema stipendistima povratnicima o njihovim iskustvima u Japanu.

Uslovi stipendije su objavljeni na internet stranici Ambasade Japana u BiH na: http://www.bosnia.emb-japan.go.jp/EN/CultureScholarships.html.