Stipendije Ministarstva spoljnih poslova za osnovne i poslediplomske studije u Grčkoj

Ambasada Grčke u Sarajevu obaveštava zainteresovane da Uprava za obrazovanje i kulturna pitanja Ministarstva spoljnih poslova Republike Grčke, za školsku 2016/2017 godinu, objavljuje stipendije za osnovne i poslediplomske studije na grčkim univerzitetima i višim školama.

Mole se zainteresovani da zahteve podnesu direktno u Ambasadu Grčke  u Sarajevu do 25. jula 2016.

Naročito, naglašavaju se sledeći uslovi za podnošenje zahteva:

–    Stipendije su namenjene stranim državljanima, grčkog porekla ili ne, koji trajno žive u inostranstvu.

-Kandidati treba da su navršili 18. godinu života pre 1. oktobra 2016.
–    Kandidati za stipendije za poslediplomske studije treba da su već primljeni na određeni master program ili da rade doktorsku disertaciju i da dostave potvrdu o tome.
–    Kandidati za Katedru za strane jezike – Konsekutivno i simultano prevođenje Jonskog univerziteta treba da znaju bar dva strana jezika veoma dobro, između engleskog, francuskog i nemačkog.
–    Kandidati za studije na Katedrama za filologiju koji nisu pohađali klasični grčki jezik treba da znaju da će biti veoma teško da prate predavanja.
–    Kandidati koji poseduju potvrdu o nivou znanja grčkog jezika, treba da je prilože.

Dokumenti:

1.    Zahtev sa najmanje tri izbora
2.    Biografija
3.    Svedočanstvo o završenom srednjem obrazovan
4.    Potvrda o nivou znanja grčkog jezika (ako postoji)
5.    Uverenje nadležnih vlasti zemlje kandidata o državljanstvu i poreklu kandidata i njegovih roditelja
6.    Uverenje nadležnih vlasti zemlje kandidata da njegovo zvanje pruža pravo upisa na grčki univerzitet (za osnovne studije)
7.    Potvrda grčkog univerziteta ili više škole o primanju kandidata na osnovne ili poslediplomske studije
8.    Potvrda grčkog konzularnog odeljenja da je kandidat, kao i njegovi roditelji, živeo i boravio u inostranstvu tokom poslednjih bar pet (5) godina, pre školske godine u kojoj je odlučio da podnese zahtev  za stipendiju i da njegovi roditelji nisu službenici Republike Grčke, ni na neodređeno ni na određeno vreme.
9.    Jedna (1) mala fotografija
10.    Fotokopije strana pasoša.
Zahtevi kandidata neće biti prihvaćeni  ako nisu u potpunosti popunjeni i ako ih ne prati odgovarajuća dokumentacija.

Strani dokumenti treba da budu pravno overeni i prevedeni na grčki jezik. Fotokopije svih dokumenata treba da budu prevede na grčki jezik.

Naglašava se da stipendije neće biti dodeljene:
a) zainteresovanima koji imaju ugovornu vezu sa grčkim državnim sektoro
b) za studije teologije i lepih umetnosti

Stipendije pokrivaju sledeće:
-Troškove prvog doseljenja: 700 evra
-Mesečnu naknadu: 368 evra
-Besplatnu hranu
-Oslobađanje plaćanja školarine
-Besplatne knjige (i za učenje grčkog)
-Besplatnu medicinsko-farmaceutsku negu u državnim bolnicama.

Naglašava se da stipendija ne pokriva moguću školarinu za poslediplomske studije.

Obrasci zahteva

-Osnovne studije

Poslediplomske studije

Izvor