Stipendije Ambasade Japana u BiH za studije u Japanu

Ambasada Japana u Bosni i Hercegovini raspisala je konkurs za odabir stipendista japanske Vlade za preddiplomske i diplomske istraživačke studije s mogućnošću naknadnog upisa magisterija i/ili doktorata. Osim toga, nude se i stipendije za stručne studije i stručno usavršavanje na visokim školama u Japanu.

Stipendija za preddiplomski studij u Japanu, uključuje pripremnu godinu prije upisa na fakultet uz učenje japanskog jezika, i najmanje četiri godine studija na nekom od japanskih univerziteta.

S druge strane, stipendija za postdiplomski istraživački studij u Japanu (istraživački studij, zatim magisterij i/ili doktorat) uključuje šestomjesečno učenje japanskog jezika i najmanje 12-18 mjeseci usavršavanja uz istraživački rad na odabranom japanskom univerzitetu.

Stipendije za stručne studije na višim tehnološkim uključuju jednu pripremnu godinu uz učenje japanskog jezika, te najmanje tri godine studija na nekoj od viših škola strojarskog, elektroničkog, informatičkog, građevinskog i ostalih smjerova.

Stipendija za stručno usavršavanje na višim školama uključuje jednogodišnji pripremni program uz učenje japanskog jezika, te dvije godine stručnog usavršavanja na nekoj od viših škola u Japanu iz područja poput tehnologije, ekonomije, nutricionizma, dizajna i sličnog.

Stipendije pokrivaju troškove upisa, školarine, avionsku kartu, početni smještaj i mjesečnu novčanu stipendiju, a započinju od aprila 2017. godine, osim istraživačkih stipendija koje mogu započeti i od oktobra 2017. po zahtjevu stipendista.

Neophodno je da svi zainteresovani kandidati pošalju svoje prijave na adresu Ambasade Japana u BiH (Bistrik 9, 71 000 Sarajevo) ili dostave lično do 10. juna ove godine.

Detaljnije na internet stranici Ambasade Japana u BiH.