PROMOCIJA GRANTA ZA MLADE AUTORE NEW VOICE

U petak,  1. novembra u 10:30 u sali 205 na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci će se predstaviti „IMEP Program jačanja medija“ s posebnim fokusom na grantove New Voices koji su iz ovog programa dostupni svim mladim autorima (blogerima, vlogerima, fotografima i sl.) bez obzira na godine ili stručnu spremu!

Riječ je o programu koji omogućava mladim autorima dobijanje donacije tj. finansijske podrške u iznosu od 2000 do 5000 USD kako bi nastavili sa svojim radom i pripremom sadržaja.

Dođite u četvrtak i kroz kratku prezentaciju se upoznajte na koji način možete dobiti pomenuti grant.

Prezentaciju organizuju Centar za razvoj karijere (CERK) Banja Luka i Centar za promociju civilnog društva (CPCD) kao davalac grantova. Otvorena je za studente svih fakulteta.

CPCD zajedno sa Otvorenom mrežom, provodi petogodišnji program pod nazivom “Program osnaživanja nezavisnih medija” (“Independent Media Empowerment Program”  putem kojeg će kroz više vrsta grantova i edukativnih sadržaja podići kapacitete. Projekt se finansira od strane Američke razvojne agencije – USAID.