PROGRAM STAŽIRANJA U KOMPANIJI TESLA

Jedna od vodećih kompanija u savremenoj automobilskoj industriji, Tesla motors, nudi priliku studentima da stažiraju u njihovom sjedištu u Amsterdamu. Program stažiranja namijenjen je studentima arhitekture, građevinarstva, ekonomije, biznisa, menadžmenta, finansija i inženjerstva.

Bićete dio tima za kupovinu u kompaniji Tesla, tim je mali ali vitalan. Radeći za evropskog menadžera za kupovinu imaćete jedinstvenu priliku da unosite promjene i unaprjeđujete proces. Takođe ćete biti uključeni u projektni rad. Štaviše, pomagaćete u procesu postojećih i novih uslužnih centara Tesla za sve aktivnosti kupovine koje se odvijaju širom Evrope. Bićete centralna tačka za sva pitanja vezana za kupovinu. Naučićete da pratite narudžbe, da pravite ugovore, analizirate ponude, tražite nove ugovarače i pobrinućete se da proces kupovine teče glatko. Glavni zadaci i ciljevi su:

  • unaprijediti analitičke vještine kroz analizu podataka.
  • razumjeti obim posla.
  • objaviti ponude i organizovati proces ponude.
  • analizirati postojeće zahtjeve i cijene za najekonomičnija rješenja.
  • analizirati istoriju potrošnje i predvidjeti potrošnju i uštedu roba.
  • održavati svakodnevne veze sa snabdjevačima.
  • pregovarati o snižavanju komercijalnih cijena.
  • odgovoriti na nedostatak ponude.
  • razumjeti kako kompanija kao što je Tesla naručuje. Procjenjivati i izdavati narudžbine i pregovarati o njima.

Kako biste se prijavili poželjno je da studirate lanac ponude, logistiku, menadžment ili građevinarstvo. Potrebno je da radite brzo i proaktivno, da ste timski igrač, aktivan student i da tečno govorite engleski.

Rok za prijavu je 30. maj 2019.
Više informacija, kao i formu za prijavu pronađite na: https://www.tesla.com/en_JO/careers