PRILIKA ZA STAŽIRANJE PRI UJEDINJENIM NACIJAMA

Otvoren konkurs za stažiranje u Kancelariji Ujedinjenih nacija za smanjene rizika od katastrofa. Mogu se prijaviti kandidati iz svih zemalja, a stažiranje će se odvijati u Belgiji, Fidžiju, Panami, Švajcarskoj i Tajlandu.

Osnovana 1999, Kancelarija Ujedinjenih nacija za smanjene rizika od katastrofa je ključna tačka u sistemu UN-a za koordinaciju napora za smanjenje katastrofa i obezbjeđenje sinergije među aktivnostima za smanjenje katastrofa UN-a i regionalnih organizacija i aktivnosti u razvijenim i manje razvijenim državama. Vođen posebnim zastupnikom generalnog sekretara UN-a za smanjenje rizika od katastrofe UNISDR ima preko 100 zaposlenih u sjedištu u Ženevi u Švajcarsoj i u regionalnim kancelarijama. UNISDR navodi, nadgleda, analizira i izvještava o napretku u sprovođenju Sendai okvira za smanjenje rizika od katastrofe, podržava regionalnu i nacionalnu implementaciju okvira i katalizira akciju i povećava globalnu svijest o smanjenju rizika katastrofe. Države članice i razni partneri i stejkholderi, uključujući i civilno društvo, privatni sektor, parlamentarce i zajednicu za tehnologiju i zajednicu. Glavne odgovornosti su:

  • nadgledati i pronaći relevantan sadržaj za objavu na PreventionWeb-u i drugim UNISDR veb stranicama.
  • istraživati i stvoriti resurse.
  • podržati napore u pogledu prelaska PreventionWeb-a na drugu platformu.
  • podržati kampanje društvenih mreža.
  • napraviti materijal za komuikaciju na osnovu dobre prakse, uticaja i uspjeha.
  • podržati organizovanje događaja i sastanaka.

Ne morate imati nikakvo profesionalno iskustvo za učešće u programu. Engleski i francuski su radni jezici. Mogu se prijaviti kandidati iz svih država svijeta.

Kako biste se prijavili ispunite onlajn aplikacionu formu na linku.

Rok za prijavu je 27. februar 2020.
Detaljnije na: https://www.unisdr.org/