PRIJAVITE SE ZA THE HELLO TOMORROW GLOBAL CHALLENGE

Otvorene su prijave za šesti The Hello Tomorrow Global Challenge. Takmičenje je namijenjeno startapovima iz oblasti tehnologije iz svih zemalja.

Ovo je takmičenje namijenjeno preduzetnicima dubokih tehnologija. Hello Tomorrov Global Challenge svetski je takmičenje u pokretanju nauke i tehnologije dizajnirano posebno za potrebe preduzetnika sa dubokom tehnologijom u nekoliko različitih industrija i tehnologija. Takmičenje za startape pruža naučnicima i preduzetnicima duboke tehnologije širom sveta platformu za njihovo istraživanje i projekte, pružajući nagradni fond bez kapitala kao i druge mogućnosti finansiranja, globalnu vidljivost i povezanost sa ključnim igračima u dubokoj tehnološkoj inovacijskoj mreži.

Kandidati moraju da ispunjavaju sledeće uslove: Projekat je u ranoj fazi razvoja (seme ili serija A) / Projekti koji će se uskoro isticati iz akademskih laboratorija takođe su prihvaćeni pod uslovom da imaju jak dokaz koncepta / Projekat je zasnovan na naučnom otkriću, naprednoj tehnologiji, složenom inženjerskom procesu ili inovativnoj primeni postojeće tehnologije / Projekt bi mogao riješiti industrijsku, društvenu ili ekološku potrebu ili stvoriti novo tržište / Tim kandidata mora sadržati najmanje 2 osobe koje rade na projektu.

Da biste se prijavili, potrebno je da popunite formular, klikom na LINK.

Rok za prijavu je 13. septembar 2019. godine.

Detaljnije: https://www.youthop.com/link?u=https%3A%2F%2Fhello-tomorrow.org%2Fstartups