Microsoft IT takmičenje

Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu i Katedra za Menadžment i informacione tehnologije Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,  organizuje Drugo IT takmičenje u Bosni i Hercegovini kao dio Svjetskog Microsoft Office Specialist (MOS) takmičenja. Cilj takmičenja jeste testiranje vještina srednjoškolaca i studenata u korištenju Microsoft-ovih alata: Word, Excel® i PowerPoint®. Najbolji takmičari će biti pozvani da predstave BiH na Svjetskom takmičenju na Floridi, SAD.

Cilj takmičenja jeste omogućiti:

  • srednjoškolcima i studentima da ovladaju IT vještinama (imat će priliku dobiti certifikat koji je pokazatelj kompetencija iz oblasti ICT-a, a  koji je osigurao Evropski komitet za standardizaciju definišući ga okvirom za ICT e-kompetencije);
  • mladima da se predstave kao sposoban i konkurentan pojedinac na tržištu rada;
  • srednjoškolcima i studentima sticanje međunarodno priznatog certifikata;
  • da Bosna i Hercegovina bude učesnik zajedno sa 130 zemalja koje će učestvovati u takmičenju informatičkih vještina;
  • uspostavljanje interakcije između roditelja, studenata, učenika i profesora u svrhu prepoznavanja i nastavka rada na povećanju informatičkih vještina i znanja u BiH.

Predselekcijska takmičenja će biti održana u Tuzli, Mostaru, Banja Luci i Sarajevu. Termini održavanja predselekcijskih takmičenja su sljedeći:

  • Sarajevo, utorak, 03. april
  • Tuzla, utorak, 17. april
  • Mostar, utorak, 08. maj
  • Banja Luka, utorak, 22. maj

Studenti i srednjoškolci mogu se mogu prijaviti putem sljedećeg linka: http://eepurl.com/cOO1ij
Finalno takmičenje je planirano za nedjelju, 03. juna 2018. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Pobjednik/ca takmičenja će za glavnu nagradu ispred Ekonomskog fakulteta i partnera imati pokrivene troškove smještaja i prevoza i učešća na Svjetskom MOS takmičenju koje će biti održano u periodu od 29. jula do 01. augusta 2018. godine na Floridi, SAD.