KONKURS ZA STIPENDIJE VLADE SLOVAČKE

Vlada Slovačke Republike u okviru Nacionalnog programa stipendija Slovačke Republike za podršku mobilnosti studenata, doktoranada, univerzitetskih profesora, istraživača i umjetnika, otvorila je konkurs za stipendije za ljetni semestar akademske 2019/2020. godine.

Riječ je o programu koji  finansira Ministarstvo prosvjete, nauke, istraživanja i sporta Slovačke Republike i kojim upravlja Slovačka akademska informatička agencija – SAIA. 

Detaljnije informacije o programu, kao i prijavnu platformu za dodjelu stipendija možete naći na www.scholarships.sk odnosno na www.stipendia.sk.

Rok za podnošenje prijava je 31. oktobar 2019. godine do 16:00 časova. 

Za dodatna pitanja koja se tiču Nacionalnog programa stipendija zainteresovana lica se mogu obratiti direktno administratoru programa za prijave iz inostranstva – Ondrej Aradský (ondrej.aradsky@saia.sk).

Preuzeto sa unibl.org