KONKURS ZA PROJEKTE IZ OBLASTI ODRŽIVOG RAZVOJA

Raspisan je konkurs za prijavu na takmičenje “Citizen Entrepreneurship Competition” koji organizuju Ujedinjene Nacije u okviru programa Ciljevi održivog razvoja. Takmiče se projekti koji promovišu neki od 17 ciljeva održivog razvoja.

Cilj takmičenja je da se osnaže preduzetnici širom svijeta u nastojanjima da stvore inovativne odgovore na izazove, na globalnom i lokalnom nivou. Takmičenje je otvoreno za kandidate iz cijelog svijeta koji žele da prijave projekte od društvenog značaja, a koji promovišu 17 Ciljeva održivog razvoja. Takmičenje je podijeljeno u tri kategorije, i to: takmičenje za odrasle, takmičenje za mlade i takmičenje u oblasti turizma, koje je podkategorija takmičenja za mlade. Najuspješniji učesnici će dobiti medalje i sertifikate na virtuelnoj Ceremoniji dodjele nagrada, u decembru 2020. godine.

Kandidati iz cijelog svijeta mogu da se prijave za učešće u takmičenju. Kandidati koji žele da se prijave za učešće u takmičenju za odrasle moraju imati više od 30 godina. Kandidati koji žele da se prijave za učešće u takmičenju za mlade i turizam moraju imati između 13 i 29 godina.

Da bi se prijavili za učešće u takmičenju, kandidati su u obavezi da se registruju, a potom pijave projekat putem sledećeg linka: https://www.entrepreneurship-campus.org/register/

Rok za prijavu je 30. septembar 2020. godine

Detaljnije na: https://www.entrepreneurship-campus.org/com…/how-to-enter/

Izvor: mladiinfo.me


Comments

One response to “KONKURS ZA PROJEKTE IZ OBLASTI ODRŽIVOG RAZVOJA”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.