KONKURS ZA KRATKOMETRAŽNE FILMOVE – DIGITALNI PRIPOVJEDAČI 2

Raspisan je konkurs švajcarskog programa za istraživanje globalnih pitanja za razvoj (r4d program) za idejne bilješke za snimanje kratkometražnih filmova zasnovanih na istraživanjima za učestvovanje u debatama u vezi sa Agendom 2030 za globalni održivi razvoj.

Tokom prve faze projekta Digitalni pripovjedači napravljena su 22 video snimka u kojima su zabilježeni doprinosi u vezi sa Agendom 2030 u partnerskim zemljama. Svi video snimci napravljeni su na osnovu snimaka koje su istraživači prikupili tokom terenskog rada uz podršku profesionalnog producenta (video snimci se mogu pogledati na https://www.k4d.ch i https://paititi-lab.org/blog-digitalstorytellers/).

Druga faza projekta Digitalni pripovjedači ima za cilj da izradi kratke filmove koji prenose jasne poruke u pogledu istraživačkih doprinosa Agendi 2030 i bave se specifičnom ciljnom publikom, tj. prate jasno identifikovane mogućnosti za proširenje. Ovi kratkometražni filmovi su pravljeni uz pomoć snimaka prikupljenih tokom prve faze projekta Digitalni pripovjedači, kao i uz pomoć ostalih filmskih materijala napravljenih u r4d programu.

Raspoloživi budžet za drugu fazu projekta Digital Storitellers iznosi 180000 CHF i trebao bi da omogući produkciju više od jednog kratkometražnog filma od strane različitih producenata.

Konkurs je otvoren za iskusne producente i kompanije za distribuciju. Podnosioci prijava moraju biti zainteresovani za kreiranje ideja za proizvodnju kratkometražnih filmova zasnovanih na istraživanjima za učestvovanje u debatama u vezi sa Agentom 2030 za globalni održivi razvoj.

Ideje za filmove slati u elektronskoj formi koristeći obrazac sa (“Call” dokumenta http://www.r4d.ch/…/r4d_DigitalStorytellersII…) na mejl: r4d@snf.ch

Rok za prijavu 30. septembar 2020.

Detaljnije: http://www.r4d.ch/

Izvor: hocu.ba