KONKURS ZA EVROPSKI REGIONALNI MASTER PROGRAM

Pozivaju se zainteresovani kandidati da se prijave na Evropski regionalni Master program koji se održava pod okriljem Univerziteta u Bolonji. Program je iz oblasti demokratije i ljudskih prava i održaće se u akademskoj 2019/2020. godini.

Evropski regionalni Master program u oblasti demokratije i ljudskih prava je jednogodišnji interdisciplinarni program koji za cilj ima razvoj demokratije i ljudskih prava u Jugoistočnoj Evropi. 

Program je zajednička inicijativa Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Bolonji, u saradnji sa partnerskim institucijama, od kojih je jedna i Univerzitet u Banjoj Luci.

Program je kofinansiran od strane Evropske unije (kroz Globalni kampus za ljudska prava) i Ministarstva spoljnih poslova Italije (kroz Italijansku agenciju za razvoj i saradnju – AICS), a podržan je i od strane Ambasade Republike Italije u Bosni i Hercegovini.

Krajnji rok za prijave je 13. septembar 2019. godine.

Više informacija možete naći u prilozima (Prilog 1Prilog 2Prilog 3), kao i na veb adresi www.erma-programme.eu

Za dodatna pitanja možete se obratiti na mejl info@erma-programme.eu