Kонкурс за додјелу стипендија студентима – град Бања Лука

Конкурс за додјелу стипендија Града Бања Лука студентима првог циклуса на високошколским установама расписан је данас, 12. октобра, и биће отворен до 11. новембра ове године.

Студенти могу конкурисати за три врсте стипендија, и то: према социјалном статусу, за дефицитарна занимања и стипендију за успјех на студију.

Обрасци за подношење захтјева за стипендију, могу се преузети испред Пријемне канцеларије у Градској управи (претинац број 64), а налазе се и на интернет страници Града Бања Лука. Пријаве на конкурс, са потребном документацијом, достављају се Одјељењу за друштвене дјелатности, Градске управе, путем Пријемне канцеларије.

За додатна појашњења, заинтересовани се могу обратити и путем телефонског броја: 051/244-444 локал 706, или директно у канцеларију број 23.

Иначе, висина стипендије према социјалном статусу и стипендије за успјех на студију износи 130 КМ, а за дефицитарна занимања износи 250 КМ.
Подсјећамо да су дефицитарна занимања за академску 2016/2017. годину: електроенергетика и аутоматика: дипломирани инжењер електротехнике 240 ECTS – електроенергетика и аутоматика; текстилно инжењерство: дипломирани инжењер текстилног инжењерства 240 ECTS – смјер обућарска технологија и дизајн; математика и информатика – наставни смјер четири године: професор математике и информатике 240 ECTS и наставни смјер три године: професор математике и информатике за основну школу 180 ECTS.
Суфицитарна занимања за академску 2016/2017. годину су: дипломирани економиста (сви смјерови); дипломирани економиста – менаџер (сви смјерови); дипломирани менаџер (сви смјерови); дипломирани правник; дипломирани професор разредне наставе; дипломирани психолог; дипломирани педагог; дипломирани географ; дипломирани  професор енглеског језика и књижевности; дипломирани професор српског језика и књижевности; професор физичког васпитања; дипломирани тренер (сви смјерови); дипломирани социјални радник; дипломирани инжењер архитектуре; дипломирани инжењер грађевинарства; дипломирани инжењер геодезије; дипломирани инжењер пољопривреде (сви смјерови).

Комплетан конкурс и образац можете преузети овдје.

 

Извор


Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.