Istraživački boravak na Univerzitetu u Gracu

Univerzitet u Gracu svake godine organizuje Go Styria program istraživačkih boravaka na ovom univerzitetu. Program je namijenjen studentima master i doktorskih studija, koji će istraživanje na Univerzitetu u Gracu obavljati u svrhu pisanja njihove master ili doktorske teze, te u svrhu postdoktorskih istraživanja.

Stipendije se odnose na boravak u trajanju od maksimalno četiri mjeseca.

Aplicirati mogu master studenti i doktorandi koji su trenutno upisani na univerzitet i koji već rade na svojim tezama, kao i postdoktorandi koji su završili svoje doktorske studije sa odličnim rezultatima, najdalje jednu godinu prije momenta apliciranja.

Više detalja o uslovima konkursa, potrebnim dokumentima i postupku prijave možete naći na adresi http://international.uni-graz.at/en/stud/incoming/s-in-mprog/go-styria/

Krajnji rok za prijave je 8. april 2019. godine.