Istraživačke stipendije u Poljskoj

Fondacije ”Krištof Skubiševski” otvorila je stipendije za studente u akademskoj 2019/2020. godini. Poziv traje do 8. aprila 2019.

Stipendistima će se omogućiti istraživanje u Poljskoj tokom akademske godine 2019/2020. u saradnji sa Univerzitetom u Varšavi ili sa drugim poljskim univerzitetima, u oblasti prava, politologije ili savremenog istorije. Cilj stipendije je da promoviše demokratiju, ljudsku prava, vladavinu prava i poštovanje zakona u međunarodnim odnosima. 

Stipendija se daje za tromjesečni ili nešto kraći borvak u Poljskoj, a namijenjena je osobama koje su odbranile magistarsku tezu ili doktorsku disertaciju (ili imaju značajna naučna dostignuića).

Prijave se primaju  do 8. aprila 2019. godine. Više informacija potražite u sljedećem prilogu.

Kontakt za sve dodatne informacije stypendia@skubi.net.

Krištof Skubiševski je bio prvi poljski ministar inostranih poslova, a koji je imenovan nakon što je Poljska postala nezavisna. Funkciju ministra je obavljao od 1989. do 1993. godine.