GRANTOVI ZA BORBU PROTIV KLIMATSKIH PROMJENA

Otvoren je poziv za prijavu na takmičenje za Nagradu za klimatsku pravdu Mary Robinson. Takmičenjem se podržavaju mladi lideri koji stoje iza inovativnih i uticajnih inicijativa u borbi protiv klimatskih promjena i za očuvanje Zemlje budućim generacijama.

Iznos nagrade/granta kojim se podržava najbolji projekat je 4,000 funti. Dobitnicima granta su plaćeni svi troškovi učešća na Samitu OneYoung World u Minhenu, 2021. godine.

Da bi se prijavili za učešće u takmičenju, kandidati moraju imati između 18 i 36 godina i zauzimati lidersku poziciju u organizaciji koja se bavi projektima u oblasti klimatskih promjena. Projekat se mora odnositi na klimatske promjene, s posebnim akcentom na balansiranje potreba budućih generacija. Projekti moraju biti jasno povezani sa više od 7 principa klimatske pravde: poštovanje i zaštita ljudskih prava, podržavanje prava na razvoj, ravnomjerna raspodjela dobiti i opterećenja, osiguranje participativnih odluka o klimatskim promjenama, rodna ravnopravnost, itd.

Zainteresovani kandidati su u obavezi da popune elektronski aplikacioni formular putem sledećeg linka: https://www.oneyoungworld.com/mary_robinson_climate_justice_award_2020_application

Rok za prijavu je 23. jul 2020. godine.

Detaljnije na: https://www.oneyoungworld.com/mary-robinson-climate-justice-award-2020

Izvor: mladiinfo.me


Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.