GRANTOVI “MEET AND CODE” INICIJATIVE

Inicijativa Meet and Code otvorila je poziv za dodjelu grantova neprofitnim organizacijama koje žele da organizuju događaje u okviru ove inicijative. Meet and Code događaju podstiču zainteresovanost i pristup  digitalnim vještinama među mladim Evropljanima uzrasta od 8 do 24 godine.

Treću godinu za redom, Meet and Code poziva lokalne neprofitne organizacije širom Evrope da prijave svoje događaje kodiranja za djecu i mlade uzrasta od 8 do 24 godine. Nevladine organizacije iz 25 zemalja mogu aplicirati online na www.meet-and-code.org do 8. septembra 2019. godine. Svaki odobreni događaj će primiti grant u iznosu do 500 eura.

Aplicirati za grantove mogu sljedeće zemlje: Austrija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Češka, Francuska, Njemačka, Mađarska, Irska, Italija, Kazahstan, Sjeverna Makedonija, Holandija, Poljska, Portugal, Rumunija, Rusija, Srbija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švicarska, Ukrajina i Velika Britanija.

Više informacija na https://www.meet-and-code.org/ba/bs/