BESPLATNA AKADEMIJA 3D MODELIVANJA UZ MOGUĆNOST ZAPOSLENJA

Kompanija Media Lab u saradnji sa Inovacionim centrom Banja Luka organizuje program „3D Akademija“ u cilju obučavanja i zapošljavanja novih saradnika na poziciji 3D modelara

Šta je program “3D Akademija?”

3D Akademija  je skup radionica i predavanja namijenjenih edukaciji u području “hard surface” 3D modelovanja. 

Ishodi programa:

1. Visoka osposobljenost za napredne tehnike modelovanja u aplikaciji 3ds Max

2. Tri mjeseca radnog iskustva na poziciji 3D-modelar na realnim projektima.

3. Mogućnost stalnog zaposlenja

Održavanje programa:

Program će biti organizovan po sledećem rasporedu:

obuka: od 19.08.2019. do 08.11.2019.

praksa: od 11.11.2019. do 14.02.2020.

Kandidati koji uspješno završe obuku i zadovolje potrebne uslove (redovno prisustvo i redovan samostalan rad su obavezni uslovi) stiču pravo na obavljanje stručne prakse u trajanju od tri mjeseca.

Predviđeni angažman tokom prakse je:

-U periodu od 11.11.2019. do 14.02.2020.

-vježbe i rad na konkretnim projektima 5 puta sedmično po 8 sati (sa pauzom).

Nakon uspješno završene prakse postoji mogućnost stalnog zaposlenja u kompaniji MEDIA LAB.

Dodatne napomene:

-obavezni uslovi za prijavu su: završena srednja škola, poznavanje engleskog jezika i osnova rada na računaru

-kurs je besplatan, a prava i obaveze kompanije i kandidata biće regulisane ugovorom

-postoji mogućnost besplatnog smještaja za kandidate koji nisu iz Banja Luke

-praksa može biti plaćena (u skladu sa rezultatima polaznika)

Prijava treba da sadrži sljedeće:

1. Ispunjen prijavni obrazac

2. CV

3. Motivaciono pismo

Rok za prijavu je 7. avgust 2019.

Svi kandidati koji prođu prvi krug selekcije biće pozvani na intervju i testiranje koji će biti održani u periodu od 09.08.2019. do 13.08.2019.

Više informacija o akademiji i prijavi na https://www.medialab.ba/we-are-hiring