50 стипендија студентима Универзитета у Бањој Луци

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА

Универзитет примијењених наука из Есена (Њемачка), заједно са фондацијом „FAIRNETZEN“, додијелиће за календарску 2018. годину 50 стипендија по 200 евра (једнократно, противвриједност у КМ) студентима I и II циклуса свих факултета Универзитета у Бањој Луци, осим студентима који су већ били корисници стипендије “WELT DER WUNDER“ или “FAIRNETZEN“.

Заинтересовани студенти треба да доставе пријаву и пропратну документацију којом ће доказати наводе из пријаве.

Уз пријаву, која је на енглеском језику и коју можете да преузмете овдје, неопходно је доставити:

1. кратку биографију на енглеском језику у којој је посебно важно детаљно описати социјални статус студента
2. фотографију
3. доказ о наведеном социјалном статусу (стању социјалне потребе) студента (нпр. чек од пензије, љекарски налази о болести родитеља или студента, доказ о инвалидности родитеља или студента, потврда о незапослености родитеља, доказ да је студент дијете без једног или оба родитеља, потврда центра за социјални рад о кориштењу социјалне помоћи и др.)
4. доказ о успјеху студента (увјерење о просјеку оцјена у досадашњем студију)
5. инструкцију банке за уплату стипендије на рачун у конвертибилним маркама.

Документи под тачкама 3, 4. и 5. достављају се само на српском језику.

Коначну листу корисника стипендије утврдиће донатори из Њемачке након разматрања приспјелих пријава и обављених разговора са кандидатима.

Предност ће имати успјешнији студенти слабијег социјално-економског статуса.

Пријаве и документација подносе се искључиво путем поште на адресу: Универзитет у Бањој Луци (за стипендију Фондације “Fairnetzen“), Булевар војводе Петра Бојовића 1 А, Бања Лука, најкасније до 6.11.2017. године.

У случају нејасноћа контактирајте вишег стручног сарадника за издавачку дјелатност Универзитета у Бањој Луци мр Душана Врућинића путем електронске поште на адресу: dusan.vrucinic@unibl.org

 

Izvor