5. rođendan CERK-a i otvaranje Prvog festivala karijere