CIVIL SOCIETY CENTER IZ PRAGA NUDI STIPENDIJE

Raspisan je konkurs za stipendijski program praškog “Civil Society Center”. Cilj programa je unaprijeđenje organizacije, mreže i mobilnosti u Istočnoj Evropi i centralnoj Aziji, te promocija saradnje između ova dva regiona.

Cilj našeg programa stažiranja je da poveća kapacitet civilnih organizacija, pokreta ili mreža u Istočnoj Evropi i Centralnoj Aziji i omogući saradnju između organizacija iz različitih zemalja. Praksa se ne održava u Pragu u Centru civilnog društva. Radije ćemo pokriti troškove jednog do dva mjeseca stažiranja u domaćinskoj organizaciji stažista u Centralnoj i Istočnoj Evropi, Baltičkim zemljama, Balkanu i Centralnoj Aziji. Organizacije domaćini primaju doprinos za ugošćivanje pripravnika. Program je fleksibilan i pruža stažistima priliku da prilagode svoje stažiranje njihovim specifičnim potrebama i ciljevima. Program takođe pruža mogućnost domaćim organizacijama da uspostave dublju povezanost i saradnju sa civilnim društvom iz drugih zemalja, dok dobijaju svoja iskustva i vještine. Stažista može iskoristiti svoje vrijeme u organizaciji domaćinu kako bi stekao nove vještine ili znanje, razvio odnose između civilnih organizacija u različitim zemljama, proveo istraživanja, napisao izvještaj ili dokument i proširio mrežu kontakata. Želimo da stažiranje bude korisno i za organizaciju domaćina i da podstakne aplikacije koje pokazuju kako će domaćin imati koristi od znanja interniste. Trenutni kandidati mogu birati između jednog od dva termina: septembar – novembar 2019. ili februar – maj 2020. Program stažiranja traje od jednog do dva meseca u tim periodima.


USLOVI

Program je otvoren za pojedince sa dokazanim iskustvom i predanošću svojoj oblasti u svojoj zemlji ili regionu. Bivši stažisti su uključili:

  • Aktivisti i članovi organizacija civilnog društva;
  • Branitelji ljudskih prava;
  • Stručnjaci za tenk;
  • Istraživači su se bavili našim ključnim temama;
  • Socijalni preduzetnici;
  • Novinari;
  • IT stručnjaci ili tehnološki stručnjaci koji se bave socijalnim uzrocima

Imajte na umu da bivši PCSC saradnici i stažisti ne ispunjavaju uvjete za prijavu. Ako ste jedan od naših bivših studenata, molimo vas da podijelite poziv i ohrabrite svoje kolege da se prijave! Ako ste učestvovali u nekom drugom PCSC programu ili događaju, slobodno se prijavite. Dokazano iskustvo kandidata: Pozdravljamo prijave profesionalaca civilnog društva i aktivista koji već imaju značajno iskustvo u ovoj oblasti. Podnosioci prijava trebaju biti povezani sa organizacijama, pokretima ili mrežama u svojoj domovini koji imaju jasnu evidenciju rada. Dokazani rezultati organizacije domaćina: Isto tako, organizacija domaćin treba da ima dokazanu evidenciju stručnosti i znanja u oblasti interesovanja pripravnika. Kvalitet predloženog projekta stažiranja: Kandidati treba da imaju dobro osmišljenu ideju o tome šta žele da postignu kroz stažiranje. Konkretno, želimo da vidimo: šta kandidati očekuju da će dobiti od stručnosti organizacije domaćina; kako mogu primijeniti nova znanja nakon povratka u svoje matične zemlje; kako mogu doprinijeti radu organizacije domaćina. Mi preferiramo projekte stažiranja koji su realni i konkretni, i mogu se ostvariti u vremenskom okviru stažiranja. Predstavljanje veoma ambicioznih i složenih projektnih ideja neće unaprijediti vaše šanse da budete odabrani. Kompatibilnost s prioritetnim temama Centra civilnog društva u Pragu: Centar daje malu prioritetnost projektima koji su usklađeni s prioritetnim temama. Ipak, otvoreni smo za predloge koji ne odgovaraju ovim temama. Preporučujemo takve aplikacije da naglasimo kako njihov projekat ima specifičnu važnost za njihovu zemlju i kako staž može doprinijeti radu civilnog društva u njihovoj zemlji.

Ako ste organizacija koja bi željela pozvati određenog stažistu, pošaljite poziv ovoj aplikaciji toj osobi i potaknite ih da se prijave. Ako vas je kontaktirao potencijalni aplikant, preporučujemo vam da razgovarate o njihovom projektu prije izdavanja pisma podrške kako bi se osiguralo da ta osoba odgovara vama kao pripravniku. U slučaju da imate pitanja o programu, kontaktirajte Centar na adresu pcscinternship2019@gmail.com

NAČIN PRIJAVE

Postoje dvije faze procesa prijave. Morate završiti obje faze kako bi se razmotrili za program.

Faza 1

Ispunite prijavni formular (sva pitanja možete vidjeti unaprijed na stranici 14 u informativnoj knjižici Internship-a).

Faza 2

Pošaljite budžet (Preuzmite ovde obrazac budžeta) i pismo podrške od domaćina na pcscinternship2019@gmail.com sa temom: Internship Application2019_YOURNAMESURNAME

Svi dokumenti trebaju biti poslani u jednom e-mailu i moraju biti imenovani i dostavljeni u sljedećem formatu: budget_NAMESURNAME.xlsx (u excel formatu) i supportletter_NAMESURNAME.pdf (u pdf formatu)

Rok za prijavu je 30. april 2019. godine.

Detaljnije: https://praguecivilsociety.org/apply-now-pcsc-internship-programme-eng/