Stipendije za studije u NR Kini

Otvorene su prijave za program stipendiranja diplomskih i postdiplomskih studija. Program se realizuje u saradnji UNESCO-a i Vlade Narodne Republike Kine i za cilj ima međunarodnu razmjenu u obastima obrazovanja, kulture, nauke i tehnologije, kao i cjelokupno unapređenje razumijevanja, komunikacije i prijateljstva među ljudima različitih nacionalnosti.

Stipendije u trajanju od jedne godine se nude na određenom broju kineskih univerziteta. Informacije o ponuđenim oblastima studiranja se mogu naći na veb stranici China Scholarship Council (CSC) : http://www.campuschina.org/universities/index.html

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće kriterije: da su državljani Bosne i Hercegovine; da su mlađi od 45 godina i imaju najmanje završene dvije godine osnovnih studija (za generalni program), odnosno da su mlađi od 50 godina i da imaju najmanje završene master studije ili da imaju minimalno zvanje vanrednog profesora (za senior program); da odlično znaju engleski jezik i da su dobrog fizičkog i mentalnog zdravlja.

Aplikacioni obrazac je potrebno popuniti putem onlajn aplikacije na web stranici: http://www.csc.edu.cn/studyinchina (pri registraciji koristiti Agency number 00001).

Nakon popunjavanja onlajn aplikacije, aplikacioni obrazac i definisane prateće dokumente je potrebno dostaviti u štampanoj i elektronskoj formi (na CD-u) Državnoj komisiji BiH za UNESCO najkasnije do 1. marta 2019. godine na adresu: 

Ministarstvo civilnih poslova BiH, Državna komisija BiH za UNESCO, Trg BiH 1, 71 000 Sarajevo, sa naznakom: Prijava za UNESCO – Great Wall of China stipendije za 2019-2020. godinu.

Više informacija o samom programu, kao i detaljno uputstvo za prijavu možete naći u prilozima (Prilog 1Prilog 2).