CV foto kutak

Kao neizostvan dio svakog kvaliteno napisanog CV-a je i fotografija.
Međutim jako je bitno da to bude odgovarajuća fotografija koja se uklapa u formu ovog dokumenta.

Naš servis  polaznima nudi:

  • profesionalnu portret fotografiju
  • odgovarajućeg formata
  • standardizovana za aplikacije

Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.