Blue Book Traineeship Programme

Evropska komisija objavila je konkurs Blue Book Traineeship Programme za plaćenu petomjesečnu obuku u službama i agencijama EU.

Konkurs se objavljuje jednom u dvije godine.

Obuka je dostupna građanima EU, bez obzira na godine starosti, a ograničeni broj mjesta biće dodijeljen i licima koja nisu građani EU.

Obuka je namijenjena licima koja:

  • imaju fakultetsku diplomu stečenu nakon osnovnog ciklusa studija (minimalno EQF 6 nivo),
  • nemaju prethodno radno iskustvo, duže od šest mjeseci, stečeno u tijelima, agencijama i institucijama EU, delegacijama, Evropskom parlamentu ili Sudu pravde EU,
  • dobro poznaju strane jezike.

Opširnije o uslovima i proceduri prijavljivanja možete pronaći na sljedećem linku: https://traineeships.ec.europa.eu/about.

Prijave za 2022. godinu traju do kraja januara.

Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju