BESPLATNE RADIONICE JAVASCRIPTA U BANJALUCI

CERK u saradnji sa slovenačkim zavodom Ypsilon i E-lab-om Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci organizuje besplatne radionice Javascripta. Radionice se održavaju uz podršku kompanije SAP.

Teme:
– JavaScript special features,
– asynchronous programming and communication with API,
– NPM package manager and library use,
– uploading and the use of GIT for working on a project.

Preduslove: dobro poznavanje JavaScripta ili odslušane radioncie kodiranja 2018 godine kroz projekat Code.Innovate.Connect.

Gdje:
Računarska sala, Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

Predavač:
Senior developer sa preko deset godina iskustva

Kada:
2.11.2019. subota – od 11 do 15 časova
9.11.2019. subota – od 11 do 15 časova
16.11.2019. subota – od 11 do 15 časova

Kako se prijaviti?
Slanjem emaila na kontakt@cerk.info sa podacima: ime, prezime, email, fakultet i godina rođenja.

Prisustvo je obavezano na sva tri termina. Učesnici koji prisustvuju sva tri termina dobijaju sertifikat.