CV photo corner

  • CV foto kutak

    CV foto kutak

    Kao neizostvan dio svakog kvaliteno napisanog CV-a je i fotografija. Međutim jako je bitno da to bude odgovarajuća fotografija koja se uklapa u formu ovog dokumenta. Naš servis  polaznima nudi: profesionalnu portret fotografiju odgovarajućeg formata standardizovana za aplikacije