STIPENDIJE ZA MASTER STUDIJE U ŠVICARSKOJ

Univerzitet u Lozani daje stipendije u formi granta za kandidate zainteresovane da pohađaju neki od programa master studija ponuđenih na ovom univerzitetu. Univerzitet u Lozani spada među 200 najboljih svjetskih univerziteta.

Univerzitet u Lozani, Švajcarska, osnovan je 1537. godine kao škola teologije, prije nego što je postao univerzitet 1890. Danas na njemu studira i radi oko 13 500 studenata i 2200 istraživača. Otprilike 1.500 međunarodnih studenata pohađa univerzitet (120 nacionalnosti), koji ima širok nastavni plan i program, uključujući programe razmjene sa svjetski poznatim sveučilištima. Stipendiju osigurava Univerzitet u Lozani.

Kandidati se biraju na osnovu njihove motivacije za magistarski rad. Ocjenjuje se kvalitet i pogodnost kandidata za master program. Vrijednost UNIL-ovih master grantova u Švajcarskoj, 2020, a uspješnim kandidatima UNIL-ovih master grantova u Švajcarskoj 2020. bit će dodijeljeno 1.600 CHF mjesečno.

Stipendija je otvorena za sve kandidate iz svih država svijeta. Kandidati treba da imaju stečenu diplomu stranog fakulteta, moraju biti oprijedeljeni za neki od kurseva koji se nude na Univerzitetu Lausanne. Kandidati će se birati na osnovu njihove motivacije prema sticanju master diplome i na osnovu zadovoljavajućih kriterijuma koji se definisani na Univerzitetu.

Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem linka: https://www.unil.ch/international/en/home/menuinst/etudiants-internationaux/etudiantes-internationaux-reguliers/bourses-master-de-lunil.html

Rok za prijavu je 01. novembar 2020. godine

Detaljnije: http://www.unil.ch/index.html