Dvogodišnji program u Italiji o izgradnji mira i rješavanju konflikata

Italijanska nevladina organizacija Otvoren je poziv italjinaske nevladine organizacije „Rondine Cittadella della Pace“ za prijavu učešća u dvogodišnjem programu o izgradnji mira i rješavanju konflikata. Rok za prijavu je 10. mart 2019.

Program će biti realizovan u periodu  od jula 2019. do juna 2021. godine, u Toskani, Italija, a namijenjen je mladim ljudima, aktivnim u civilnom društvu, starosti između  21-28 godina, sa završenim osnovnim studijama.

Izabranim kandidatima, organizator pokriva troškove treninga i obuke, troškove smještaja i ishrane, kao i akademskog ili stručnog osposobljavanja tokom cijelog perioda trajanja programa.

Svi zainteresovani za učešće u Rondine Cittadella della Pace programu svoje prijave mogu slati na: international@rondine.org do 10. marta 2019. godine.

Više informacija o programu, potrebnim uslovima i dokumentaciji kao i procesu selekcije, možete pronaći na sajtu: http://www.rondine.org/callforparticipants/it/ .

Dodatna pitanja možete poslati na mejl: international@rondine.org.

Dodatne informacije nalaze se u prilozima (Prilog 1Prilog 2).

Photo: Rondine Cittadella della Pace Facebook page