TAKMIČI SE U KORIŠTENJU MICROSOFT OFFICE ALATA I OSVOJI PUT U NEW YORK

Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci kao partner Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu suorganizuje Treće IT takmičenje u Bosni i Hercegovini kao dio Svjetskog Microsoft Office Specialist takmičenja.
Cilj takmičenja je testiranje vještina srednjoškolaca i studenata u korištenju Microsoft-ovih alata: Word®, Excel® i PowerPoint®, te povećanje nivoa informatičke pismenosti mladih osoba, na način da steknu vještine koje su atraktivne i potrebne na tržištu rada, te budu korak bliže samozaposlenju. Najbolji takmičari će biti pozvani na Svjetsko takmičenje u New York-u o trošku sponzora.
Kroz učešće u takmičenju srednjoškolci i studenti će biti u prilici:

  • Unaprijediti svoje IT vještine,
  • Najbolji će imati priliku dobiti međunarodni sertifikat koji je pokazatelj kompetencija iz oblasti IKTa, a koje je osigurao Evropski komitet za standardizaciju definišući ga okvirom za IKT e-kompetencije;
  • da se predstave kao sposobni i konkurentni pojedinci na tržištu rada u budućnosti.

Predselekcijsko takmičenje za učesnike iz šire Banjalučke regije će biti u utorak, 21. maja 2019. godine sa početkom u 12 časova u Računarskoj sali na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.
Prijave su najkasnije do 16. maja 2019. godine putem linka: http://eepurl.com/cOO1ij
Za ranije prijavljene kandidate će biti organizovan informativni čas na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.
Finalno takmičenje za BiH je planirano za nedelju, 9. juna 2019. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Pobjednik/ca takmičenja će imati priliku učestvovati Svjetskom MOS takmičenju koje će biti održano u periodu od 27. do 31. jula u New York-u.
Za sve dodatne informacije o predselekcijskom regionalnom takmičenju u Banjoj Luci se možete obratiti višem asistentu Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Ljubiši Mićiću, na email ljubisa.micic@ef.unibl.org