STIPENDIJE FONDACIJE JERICHO ZA STUDENTE U BIH

Otvoren je stipendijski konkurs fondacije “Jericho” za studente sa odličnim akademskim uspjehom na univerzitetima u Bosni i Hercegovini. Stipendije pokrivaju školarinu, knjige, prevoz, troškove života, treninge i obuke.

Uslovi za prijavu na konkurs su sljedeći:

  • Da je kandidat student univerziteta u BiH (Univerzitet u Sarajevu, Istočnom Sarajevu, Banjoj Luci, Zenici, Bihaću; Sveučilište u Mostaru; Univerzitet Džemal Bijedić);
  • Da upisuje prvu ili drugu godinu studija ili da ima manje od 21. godine;
  • Da ima odličan akademski uspjeh ili finansijsku potrebu na osnovu kojih se dodjeljuju stipendije;
  • Da je položio 70% ili više od 30 ECTS poena iz svakog odslušanog semestra.

Rok za prijavu je 14. jul 2019. godine

Sve dodatne informacije na:
https://www.jerichofoundation.org/apply