ŠKOLA SPOLJNOTRGOVINSKOG POSLOVANJA

Spoljnotrgovinska komora BiH pokreće drugi ciklus „Škole spoljnotrgovinskog poslovanja“. Nastava u okviru drugog ciklusa škole počinje 28. i 29.09.2020. godine, realizuje se prema nastavnom planu i programu koji obuhvata ukupno 68 časova edukacije.

Obuka predviđa 10 dana (ukupno 68 školskih sati) i dinamici koja predviđa 2 dana obuke mjesečno, od septembra 2020. do januara 2021. godine. Za pripremu i realizaciju nastave su angažirana 22 visokokvalificirana predavača – predstavnika akademskog, institucionalnog i realnog/poslovnog sektora.

Vanjskotrgovinska komora BiH je uspješno realizirala prvi ciklus ove škole u 2018. i 2019. godini, koji je pohađalo ukupno 15 polaznika. Veliko interesovanje bh. poslovne zajednice za temama koje čine nastavni plan i program ove škole, najveća su motivacija Vanjskotrgovinskoj komori BiH da ponovno pokrene „Školu vanjskotrgovinskog poslovanja“. Ova škola je razvijena s ciljem pružanja savremenog i praktičnog treninga uposlenicima bh. kompanija, bavi se svim praktičnim aspektima vanjske trgovine, orijentisana je ciljnim grupama i realizira se kroz efikasne nastavne jedinice.

Naime, razvoj vanjske trgovine Bosne i Hercegovine je proteklih nekoliko godina bio veoma pozitivan, a većina kompanija u zemlji učestvuje direktno ili indirektno u vanjskoj trgovini. Aktivna potraga za novim direktnim kupcima, klijentima i dobavljačima u inostranstvu predstavlja poseban izazov i zahtjeva dodatne kvalifikacije i kontinuirano stručno osposobljavanje uposlenika bh. kompanija kako bi ostali konkurentni sa uslugama i proizvodima na međunarodnom nivou.

Više informacija o načinu održavanja nastave (učionica ili online), cijeni kotizacije za učešće u školi, te uslovima i načinu prijave učešća u školi, možete pronaći u Pozivnom pismu.

Pregled tema sa satnicom možete pronaći u Programu.

Za sve dodatne informacije budite slobodni da nas kontaktirate na brojeve telefona 033/566-204 ili 033/566-200.

• Pozivno pismo

• Program

• Online prijavni obrazac

komorabih.ba


Comments

One response to “ŠKOLA SPOLJNOTRGOVINSKOG POSLOVANJA”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.