PROĐITE PROGRAM MEĐUNARODNE PRAVNE POMOĆI UN-A

Otvoren je konkurs Sektora za kodifikaciju Kancelarije za pravna pitanja UN-a za pohađanje programa međunarodne pravne pomoći za pravnike. Ovaj program iz oblasti međunarodnog prava otvoren je za kandidate iz svih zemalja.

Program stipendiranja pruža visokokvalitetnu obuku od strane uglednih međunarodnih pravnika i praktičara o širokom spektru osnovnih tema međunarodnog prava. Interaktivna priroda obuke omogućava učesnicima da razmijenjuju iskustva i ideje u cilju promovisanja većeg razumijevanja i saradnje iz savremenih pitanja međunarodnog prava. Ovaj program treba da omogući kvalifikovanim profesionalcima, posebno vladinim zvaničnicima i nastavnicima međunarodnog prava iz zemalja u razvoju i zemalja sa ekonomijama u nastajanju, kako bi produbili svoja znanja o međunarodnom pravu i pravnom radu Ujedinjenih nacija.

Svi zainteresovani kandidati moraju imati pravnu pozadinu sa profesionalnim iskustvom iz oblasti međunarodnog prava. Odabrani učesnici moraju podnijeti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenom stanju i potvrdu da su u mogućnosti da pohađaju kurs u cjelosti. Takođe, moraju podnijeti pismo prenosa potpisanog od strane visokog funkcionera institucije koja predstavlja aplikaciju kandidata.

Kandidati čiji maternji jezik nije francuski treba da podnesu sertifikat ili diplomu o znanju francuskog jezika, kako bi mogli da učestvuju i pohađaju predavanja i seminare na francuskom jeziku.

Kandidati treba da popune prijavni obrazac na francuskom jeziku, klikom na sljedeći link: https://legal.un.org/poa/ilfp/index.html

Rok za prijavu je 24. februar 2020.godine

Detaljnije: https://legal.un.org/ola/div_cod.aspx