CERN-OV LJETNI PROGRAM ZA STUDENTE IT, ELEKTROTEHNIKE, MATEMATIKE I FIZIKE

CERN- Evropska organizacija za nuklearno istraživanje poziva zainteresovane kandidate da se prijave za ljetni studentski program „Open Lab”. Program traje devet sedmica i održava se 2020. godine u sjedištu Svjetske LHC računarske mreže u Ženevi.

Program je namijenjen studentima osnovnih i magistarskih studija u oblastima računarskih nauka, matematike, elektrotehnike ili fizike koji imaju dobre kompetencije za računarstvo. Učesnici će prisustvovati predavanjima i učestvovati u posjetama CERN-ovim objektima i laboratorijama, gdje će imati priliku da nauče mnogo o najnovijim tehnologijama i eksperimentima u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija koje se koriste u visokoenergetskoj fizici.

Učesnicima su obezbjeđene dnevnice u iznosu od 80 eura, a uz to će dobiti i sredstva za putne troškove kao i CERN-ovu polisu zdravstvenog osiguranja i osiguranja od nezgode.

Mogu se prijaviti studenti osnovnih i magistarskih studija u pomenutim oblastima iz cijelog svijeta.

Da biste se prijavili popunite onlajn aplikacionu formu na: https://jobs.smartrecruiters.com/…/publ…/743999698739002.

Rok za prijavu je 31. januar 2020. godine
Detaljnije: https://openlab.cern/education.